Zkratky z oblasti AIDS-HIV

Nejčastější zkratky používané v souvislosti s problematikou AIDS a HIV:

AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome
ARV
Antiretroviralní
ART
Antiretroviralní terapie
CDC
Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (USA)
DST
Drogová substituční terapie
HAART
Vysoce účinná antiretrovirová terapie
HIV
Virus lidské imunodeficience
IAVI
Mezinárodní iniciativa pro očkování proti AIDS
IDU
Injekční uživatel drog
MSM
Muži, kteří mají sex s muži
MTCT
Přenos z matky na dítě
NGO
Nevládní organizace
NSP
Program pro výměnu jehel a stříkaček
OI
Oportunní infekce
OVC
Sirotci a ohrožené děti
PEP
Post-expoziční profylaxe
PLHIV
Lidé / osoby žijící s HIV
SRH
Sexuální a reprodukční zdraví
STD
Pohlavně přenosné choroby
STI
SPohlavně přenosné infekce
TB
Tuberkulóza
SW
Sex Worker
UNAIDS
Společný program OSN pro HIV / AIDS
VCT
Dobrovolné poradenství a testování
VCCT
Dobrovolné a důvěrné poradenství a testování