Slovníček termínů z oblasti AIDS-HIV – III. (T..Z)

Vysvětlení nejběžnějších termínů z oblasti problematiky AIDS a HIV:

Serokoverze
Tvorba protilátek jako odpověď na přítomnost antigenu.
V případě HIV serokonverze trvá 4 – 12 týdnů, vyjímečně může trvat 6 měsíců nebo i déle..
Seronegativní
Bez pozitivního výsledku na protilátky proti HIV.
Seropozitivní
Bez pozitivním výsledkem na protilátky proti HIV.
Spermicid
Látky, které brání početí usmrcením spermií. U některých spermicidů jako je nonoxynol-9
byla v laboratorních testech prokázána schopnost inaktivovat virus HIV.
Syndrom
Soubor příznaků.
T-buňka
Jeden z typů bílých krviek. Jeden z podtypů, lymfocyt označovaný jako T-4,
je obzvláště citlivý k HIV infekci. Poškození a zničení těchto buněk je příčinou
oslabení imunitního systému a jeho schopnosti bojovat proti chorobám.
Tělní tekutiny
Jediné tělní tekutiny, které mohou obsahovat podstatné množství viru HIV jsou:
krev (i menstruační výtok), sperma, mateřšké mléko, peritoneální a amniotická
tekutina.
Vertikální přenos HIV
Přenos infekce z matky na dítě během těhotenství nebo porodu.
Viréme
Přítomnost viru v krvi.
Virus
Infekční agens (mnohem menší než např. bakterie), které je schopné života
a možení pouze v buňkách hostitele (a na jeho úkor).
Western blot
Typ krevního testu na protilátky proti HIV. Je spolehlivější ale dražší, proto se
zpravidla používá pro ověření pozitivního výsledku získaného testem ELISA.
Kombinaná spolehlivost obou testů je 99%.