Slovníček termínů z oblasti AIDS-HIV – II. (H..R)

Vysvětlení nejběžnějších termínů z oblasti problematiky AIDS a HIV:

HAART
(Highly active antiretroviral therapy)
Vysoce účinná antirtrovirální terapie: léčebný postup, jehož cílem je omezit replikaci viru
a postup choroby způsobený infekcí virem HIV. HAART obvykle kombinuje tři nebo více účinných látek,
např. dva různé druhy inhibitorů reverzní transkriptázy a inhibitor proteázy.
HIV
(Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunodeficience)
Toto označení se začaslo oficiálně používat od srpna 1986. Do té doby se v různých zemích používaly i jiné zkratky,
např. HTLV-III, LAV a ARV. Existují dva subtypy: HIV-1, HIV-2.
HIV-negativní
Jedinec, u kterého nelze prokázat infekci virem HIV, synonymem je také výraz séronegativní.
HIV-pozitivní
Jedinec, u kterého lze prokázat infekci virem HIV, synonymem je také výraz séropozitivní.
HIV incidence
Podíl osob, které byly v určitém období infikovanány virem HIV. Na rozdíl od prevalence
označuje pouze nové případy za dané období.
HIV prevalence
Podíl osob, které jsou v daném čase infikovány virem HIV.
Léky používané v terapii HIV
Jsou 4 typy těchto látek:
• inhibitory proteáz,
• nenukleosidové inhibitory reverzní transktriptázy,
• inhibitory reverzní transktriptázy na bázi analogů nukleosidů/nukleotidů
• inhibitory průniku viru do buňky (v tomto okamžiku existuje jediný zástupce těchto látek: Fuzeon).
Inkubační doba
Časový interval mezi infekcí virem HIV a objevením klinických příznaků.
Kaposiho Sarkom (KS)
Rakovina pojivové tkáně, velmi častá u nemocných AIDS.
Kondom dámský (femidom, FC = female comdom)
Poyuretanová kapsa (druhá generace femidomu — FC2 — je vyrobena z nitrilu),
která se vkládá do pochvy před pohlavním stykem. Femidom chrání jak před početím, tak i před
pohlavními chorobami a před přenosem viru HIV.
Kondom pánský (prezervativ)
Polyuretanová nebo latexová ochrana, která se navléká na ztopořený penis před pohlavním stykem.
Chrání jak před početím, tak i před
pohlavními chorobami a před přenosem viru HIV.
Oportunistické infekce
Infekce, které u osob se zdravým imunitním systémem nezpůsobují chorobu.
Pandemie
Choroba, která má postatné rozšíření v zemi nebo kontitntu
PEP
(Post-exposure prophylaxis)
Pohotovostní léčebná intervence u osob, které byly vystaveny infekci HIV.
Její součástí je antiretrovitální léčba, laboratorní testy a poradenství.
PEP by měl být zahájen do 2 – 24 hodin od možné infekce a trvá přibližně
4 týdny..
Protilátky
Látky proteinového chrakteru, které organismus vytváří na obranu proti cizorodým látkám
(antigenům) v krvi.
Retrovirus
Typ viru, který je schopen zbudovat svůj genetický materiál do DNA hostitelské buňky.
HIV je retrovirus.
Rizikové chování
Aktivity, které přinášejí zvýšené riziko přenosu viru HIV. Patří mezi ně především:
nechráněny vaginální nebo anální sex (bez kondomu) nebo používání
kontaminovaných injekčních jehel a stříkaček.