Slovníček termínů z oblasti AIDS-HIV – I. (A..G)

Vysvětlení nejběžnějších termínů z oblasti problematiky AIDS a HIV:

AIDS
Acquired Immunodeficiency Syndrome
Klinický stav zapříčiněný infekcí virem lidské imunodeficience (Human Immunodeficiency Virus, HIV).
HIV napadá buňky imunitního systému a zabraňuje schopnosti organismu bojovat proti chorobám.
AIDS je poslední a nejtěžším stadiem, do kterého se organismus dostává po infekci virem HIV.
Antigen
Každá látka, která stimuluje organismus k produkci protilátek.
Antigenem může být např. bakterie, virové částice nebo toxiny.
HIV je také antigen.
Antiretrovirální terapie
Léčebný postup, který používá protivirové léky k potlačení replikce viru a ke zmírnění
příznaků virové infekce. Účinná antiretrovirální terapie využívá kombinace více typů
účinných látek (viz též HAART, highly active
antiretroviral therapy).
Asymptomatický
Nemající příznaky choroby. Pacient v asymptomatickém stadiu infekce virem
HIV nejeví příznaky nemoci, má však pozitivní výsledek testu na protilátky proti HIV.
Bezpečný sex
Sexuální praktiky, u nichž je minimální riziko přenosu viru HIV. Bezpčený sex předpokládá,
že sliznice jednoho partnera nepřejde do styku s tělními tekutinami druhé osoby.
Nejjednodušším opatřením je důsledné používání kondomů.
CD4+
CD4 je glykoprotein na povrchu lymfocytů typu T4 a funguje jako receptor pro virus HIV.
Buňky, které obsahují tento glykoprotein se označují jako CD4-pozitivní (CD4+).
Pokles koncentrace CD4+ buněk jsou indikátorem postupu choroby.
ELISA test
(ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay)
Laboratorní krevní test pro určení přítomnosti protilátek proti specifickému antigenu.
V případě postizitivního ELISA testu na HIV je vhodné výsledek potvrdit také některou spolehlivější metodou,
například testem typu Western Blot.