FAQ: Inkubační doba, příznaky AIDS a HIV+

Znamená úbytek leukocytů infekci HIV?

Zajímalo by mne, zda se HIV pozná v krvi infikovaného jen na základě vytvořených protilátek nebo se v krvi může projevit i nějak jinak, například úbytkem bílých krvinek.

Při rozvinuté infekci HIV virem samozřejmě bílých krvinek ubývá (konkrétně T-lymfocytů), ale ubývání krvinek může indikovat i jiná onemocnění. proto samotné zjištění o úbytku bílých krvinek nemůže být bráno jako diagnóza HIV infekce. Na místě je stanovení protilátek proti viru HIV, které prokazuje HIV-infekci.

Když je člověk bez příznaků, znamená to že nenakažený?

Zajímalo by mě, když se do šesti týdnů po styku neobjeví žádné příznaky, znamená to, že jsem nenakažený?

To v žádném případě neznamená. Příznaky primoinfekce se projevují jen u 20% infikovaných.

Vylučuje dobrá kondice infekci HIV?

Asi před dvěma roky jsem měl nechráněný pohlavní styk, od té doby jsem začal pravidelně navštěvovat posilovnu a za¨tuto dobu jsem přibral asi 10 kg svalové hmoty(bez steroidů). Také jsem neměl vážnější problémy, co se týče chřipek a kožních onemocnění. Chtěl jsem se zeptat, zda je tohle s virem HIV v těle možné.

Je zřejmé, že se těšíte dobré kondici, od rizikového chování uběhla delší doba. Pravděpodobně nejste infikován virem HIV, ale zcela to možnou infekci nevylučuje. Mnoho infikovaných je dlouhá léta bez příznaků. Jediné co Vás může ujistit, je test. Veškeré ostatní dohady jsou bezpředmětné.

Jsou afty a opar projevem infekce?

Mohou být afty a opar projevem HIV-infekce po šesti měsících po rizikovém chování?Po jaké době se mohou oběvit první příznaky po období primoinfekce?

Opary i afty vznikají z mnoha dalších příčin, proto nemůžete usuzovat pouze na infekci virem HIV. Herpetické infekce sice mohou být prvními klinickými příznaky nemoci AIDS, ale v těchto případech jde o těžké, nezvladatelné infekce a ne o malý opar na rtech. První příznaky nemoci AIDS (tedy selhávání imunity) se sice mohou projevit již po několika měsících, častější jsou ale roky.

Problém s plísňovým onemocněním

Říká se, že virus HIV se může projevit plísňovým onemocněním. Má přítelkyně prodělala takové onemocnění, resp. nějakou jinou infekci vagíny! Zajímalo by mě, zda v případě, že by byla nakažena virem HIV, by toto bylo zjištěno rozborem výtěru z vagíny, který gynekolog nechal udělat. Nebo by se zde virus neobjevil?

Mikrobiologický rozbor, který se v tomto případě provádí, slouží k zjištění původce infekce a tedy nalezení způsobu jak tuto infekci léčit. Přítomnost viru HIV se tomto v případě zpravidla rutinně nezkoumá. Infekci HIV lze jednoznačně dokázat pouze imunologickým testem.
Infekce vagíny může být způsobená různými původci. Jednak při přemnožení symbiotických kvasinek, může ale jít i o bakteriální zánět. Většinou se to stane při potlačení růstu mléčných bakterií, které jsou základní složkou vaginální mikroflóry. Ty produkují glykogen a tím udržují kyselé prostředí, které zabraňuje rozvoji nežádoucí mikroflóry. Důvody jsou též různé: nejčastěji je to po léčbě antibiotiky, infekce na plovárně, ale též nošením těsných kalhot, přemíra používání mýdla při osobní hygieně, častý nebo nešetrný pohlavní styk.
Infekce HIV a následný pokles imunitní obrany organismu je pouze krajní důvod a projevy vaginálních infekcí takto způsobených jsou pouze jednou z klinických projevů nemoci AIDS.

Vyrážka na penisu, může být projevem infekce HIV?

V polovině září jsme měl nechráněný styk. Po dvou měsících se u mne vyskytla vyrážka na penisu a asi 14 dnů nato mne začalo bolet v pravém třísle. Vyrážka se vyskytuje dosud a bolest v třísle se zvětšuje. Mohou toto být také příznaky HIV?

Příznaky HIV to v žádném případě nejsou, ale může jít o jinou pohlavně přenosnou chorobu. Infekci HIV to ovšem nevylučuje, případnou infekci lze spolehlivě diagnostikovat pouze HIV testem, neboť v tak krátkém čase jsou příznaky nespecifické. Navštivte co nejdříve lékaře.

Za jak dlouho mohu nakazit jiného?

Za jak dlouho po infikování virem HIV mohu nakazit níkoho jiného?

Nakažený člověk je schopen přenést vir na někoho jiného a infikovat jej ihned jak se v jeho organismu vir rozmnoží, tedy téměř ihned. Dokonce názor některých odborníků je takový, že v období primoinfekce je nakažený člověk nejinfekčnější, tzn. v době, kdy sám ještě neví, že je nakažen.

Změna pachu moči

Může býti mírná změna aroma mé moči tři týdny po rizikovém momentu příznakem nákazy?

Změna aromatu moči je charakteristika příliš obecné a může znamenat cokoli — infekci HIV však nikoli. Spíše je otázka, zda jste nezačal užívat nějaké nové léky, jejichž metabolity se vylučují močí a ovlivňují tak její aroma, výrazné je toto např. u penicilinu. Poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Za jak dlouho se projeví první příznaky AIDS?

Zajímalo by mě, za jak dlouho se po případné nákaze objevují první viditelné příznaky viru HIV.

Dva až tři týdny po infekci virem se mohou, ale nemusí, projevit příznaky infekčního onemocnění podobné příznakům jakékoliv virové infekce např. chřipkové infekce, tj. zvýšená teplota, bolesti hlavy, malátnost. Tyto příznaky odezní a nemocný nemá žádné příznaky až do doby, kdy se u něj rozvine nemoc AIDS (tzn. selhání imunitního systému). To se může stát v širokém období 2 až 10 let, závisí to na jednotlivci. Projevů nemoci AIDS je několik a nemusí se u každého projevit současně. Jsou to hlavně tzv. oportunní infekce (infekce plísněmi a kvasinkami, proti kterým je zdravý organismus odolný), dále charakteristické druhy rakoviny, např. Kaposiho sarkom, plicní infekce atd.