Co je AIDS, co je HIV?

AIDS

AIDS je zkratka pro termín acquired immunodeficiency syndrome (syndrom získané imunodeficience). AIDS odpovídá nejpokročilejším stádiím infekce HIV a je spojen s výskytem jedné nebo více charakteristických “oportunistických” infekcí nebo charakteristického typu rakoviny. Alternativní definice ja založena na obsahu CD4-pozitivních T-buněk (> 200.000 buněk/ml krve).

HIV

HIV je zkratka pro výraz human immunodeficiency virus (virus lidské imunodeficience). HIV je virus, který infikuje buňky imunitního systému a ničí jejich funkci. Infekce virem HIV vede k imunodeficienci (nedostatku imunity). Virus HIV se nalézá v tělních tekutinách, jako je krev, semeno (sperma), vaginální sekrety a mateřské mléko.

SIDA

Synonymum pro AIDS, zkratka používaná v některých (románských) jazycích.

VIH

Synonymum pro HIV, zkratka používaná v některých (románských) jazycích.

Obsah